Uvdalsrosa
 
 Uvdalsrosa

Lue strikket i ull
Duker - Løper
Pyntehåndkle
Gardiner
 
Åpningstider
 
Mandag - Torsdag
10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 21.00
 Lørdag 10.00 - 15.00 
 
 
Mer om Uvdal stavkirke
15. oktober 2003

De store samfunnsomveltningene som satte inn her i landet i 1800-årene, stillet nye krav til kirkene. Mange gamle kirker ble derfor revet til fordel for nye kirkebygg, men i Uvdal ble det bygget en ny kirke i tillegg til den gamle. Uvdal stavkirke ble derfor overlatt til Foreningen til norske Fortisminnesmerkes Bevaring i 1898 på det vilkår at den skulle bevares på stedet.

I 1978 ble det foretatt utgravninger under Uvdal stavkirke. Etter hvert som innredning og gulv ble tatt ut og jordmassene under gulvet ble fjernet, ga bygningen litt etter litt fra seg opplysninger både om sin egen historie og om den menighet som har hatt sin gang i kirken i mange generasjoner. Etter gammel skikk her i landet hadde presten rett til gravplass i kirken, mens andre måtte kjøpe seg slik rett. Som rimelig er har menigheten mislikt denne ordningen, og i 1805 kom forbudet mot å gravlegge  under kirkenes gulv. Den tørre auren som Uvdal kirke ligger på har gjort at skjelettene, og delvis også kistene, har holdt seg ganske bra. I andre deler av landet var det vanlig å legge de døde i kiste uansett om de ble gravlagt på kirkegården eller under kirkegulvet. Under gulvene i Uvdal kirke var det imidlertid påfallende mange graver uten kiste. Etter størrelsen av gravene å dømme må mange av de døde som er blitt gravlagt under gulvene i Uvdal kirke ha vært spedbarn. Det er mulig at dette er dødfødte barn, som de pårørende på denne måten har fått anbragt i kristen jord. Lignende praksis kjennes fra mange deler av landet, og har nok oppstått fordi kirken ikke har hatt bestemmelser om begravelse av dødfødte barn.

Uvdal stavkirke eies av Fortidsminneforeningen

Velkommen til  Numedal Middelalderdalen !

 

Presseomtale

Uvdalsrosa serviset

Asjett

Oval lunsj/middagstallerken

 

Dette nettstedet eies og drives av Kirkebygda Produkter  - Telefon 32 74 30 17 - Fax 32 74 32 44 - Mobil 911 99 322
Ansvarlig redaktør:
Anne Berit Nicolaysen  - Grafisk design: Gate design   -   Webmaster: Numedalsnett